Điều khoản chung

Điều khoản dịch vụ chung này (“Điều khoản chung”) là thỏa thuận pháp lý giữa bạn, với tư cách là khách hàng hiện tại hoặc khách hàng tiềm năng của các dịch vụ của CabinEat, bao gồm các ứng dụng di động, trang web, phần mềm, phần cứng và các sản phẩm và dịch vụ khác (gọi chung là “Dịch vụ” ).

Nếu bạn đang sử dụng Dịch vụ thay mặt cho một doanh nghiệp, bạn xác nhận với chúng tôi rằng bạn có quyền chịu trách nhiệm với doanh nghiệp hoặc tổ chức đó với các điều khoản này và doanh nghiệp đó chấp nhận các điều khoản này.

Bằng cách sử dụng bất kỳ Dịch vụ nào, bạn đồng ý với các Điều khoản chung này và bất kỳ chính sách nào được tham chiếu trong (“Chính sách”), bao gồm Thông báo về quyền riêng tư của chúng tôi và các điều khoản giới hạn trách nhiệm pháp lý của chúng tôi và yêu cầu phân xử cá nhân đối với bất kỳ tranh chấp pháp lý tiềm ẩn.

Bạn cũng đồng ý với bất kỳ điều khoản bổ sung nào dành riêng cho Dịch vụ mà bạn sử dụng (“Điều khoản bổ sung”), chẳng hạn như những điều khoản được liệt kê bên dưới, trở thành một phần trong thỏa thuận của bạn với chúng tôi (gọi chung là “Điều khoản”). Bạn nên đọc kỹ tất cả các điều khoản của chúng tôi.


Đăng ký tài khoản CabinEat

<aside> 💡 Cung cấp thông tin cá nhân chính xác trong quá trình đăng ký và cập nhật thông tin. Chúng tôi có thể tạm ngưng hoặc chấm dứt tài khoản của bạn nếu bạn cung cấp thông tin không đầy đủ hoặc sai sự thật. Bạn cam kết chịu trách nhiệm cho tất cả hoạt động trên tài khoản của mình.

</aside>

Bạn phải mở tài khoản với chúng tôi (“Tài khoản CabinEat”) để sử dụng Dịch vụ. Trong quá trình đăng ký, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn cung cấp thông tin, có thể bao gồm nhưng không giới hạn, tên của bạn và các thông tin cá nhân khác. Bạn phải cung cấp thông tin chính xác - đầy đủ để trả lời các câu hỏi của chúng tôi và bạn phải cập nhật thông tin đó. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về tất cả các hoạt động xảy ra trong Tài khoản CabinEat của mình, bao gồm mọi hành động được thực hiện bởi những người mà bạn đã cấp quyền truy cập vào Tài khoản CabinEat. Chúng tôi có quyền thay đổi loại tài khoản, tạm ngưng hoặc chấm dứt Tài khoản CabinEat của bất kỳ ai cung cấp thông tin không chính xác, không trung thực hoặc không đầy đủ hoặc người không tuân thủ các yêu cầu đăng ký tài khoản.


Bảo mật và quyền riêng tư

Mọi thông tin liên quan đến bất kỳ tài khoản, cá nhân hay tổ chức trong nền tảng CabinEat sẽ được bảo mật bằng các giải pháp và công nghệ tốt nhất, tuyệt đối tuân thủ các luật hiện hành liên quan đến việc thu thập, sử dụng, tiết lộ, bảo vệ và lưu giữ thông tin này. Việc trích xuất hoặc chia sẻ các thông tin đều chỉ được thực hiện khi bạn đồng ý và xác thực.

Bạn xác nhận rằng bạn đã xem xét và đồng ý với Thông báo về Bảo mật và quyền riêng tư của CabinEat.


Sở hữu trí tuệ

Chúng tôi tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của người khác và yêu cầu bạn làm như vậy. Do vậy, với vai trò là nhà cung cấp nền tảng nhằm bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của chính bạn cũng như các đối tác - chúng tôi áp dụng chính sách về sở hữu trí tuệ khi nhận các khiếu nại của bên thứ ba về tài liệu của bạn được báo cáo là vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của tổ chức hoặc cá nhân khác. Chúng tôi phản hồi tất cả các thông báo hợp lệ về vi phạm đó và chính sách của chúng tôi là đình chỉ hoặc chấm dứt tài khoản của những người tái vi phạm. Trong suốt quá trình triển khai, nếu bạn nhận thấy có vấn đề về việc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của tổ chức, hay cá nhân bạn - hãy vui lòng liên hệ với chúng tôi qua các kênh thông tin chính thống trong nền tảng.